суббота, 18 февраля 2017 г.

Модуль 11.        Заняття на тренінгу допомогли мені краще усвідомити роль проектної діяльності в навчальному процесі; новим було навчання створення вікі-статті, особливо цікавим було дізнатися про різні стратегії оцінювання проектів учнів.
        Завдяки курсу розширюються можливості з використання технолоії веб 2.0. у навчальному процесі.

четверг, 16 февраля 2017 г.

Модуль 10.

    Цей модуль допоміг мені з’ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме ненав’язливо допомагати групі чи окремій людині в пошуку способів виявлення і розв’язування проблем.
     Я зрозуміла, як керувати навчальним процесом у класі, де навчання здійснюється за методом проектів, як використовувати комп’ютерні технології задля підвищення вашої власної ефективності та для підтримки навчання учнів. Оскільки при навчанні за методом проектів учитель витрачає менше часу на «викладання» навчального змісту учням, процес навчання має бути добре організованим для того, щоб весь час бути впевненим у тому, що учні розуміють і усвідомлюють свої навчальні потреби та засвоюють зміст, передбачений навчальною програмою.
     Уміння розумно поставити запитання – це основа якісного навчання. Добре продумані запитання провокують змістовні зв’язки з тим, що учні приносять до класної кімнати з попереднього навчання та зі свого життєвого досвіду.

среда, 15 февраля 2017 г.

Модуль 9.

          Цей модуль допоміг мені зробити висновки щодо того, як учні можуть саміспрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання. Я навчилася визначати навчальні стилі моїх учнів, і при виконанні ними навчальних проектів, розглядатиму створення для них різних умов. Коли навчальні потреби різних учнів задовольняються, в них підвищується мотивація навчання та покращуються їхні оцінки. Кожному учню потрібна індивідуальна підтримка та адаптація навчального матеріалу до його особливостей. Учням також потрібне середовище, яке б дозволило їм використовувати свої сильні сторони та задовольняти свої навчальні інтереси при отриманні знань та формуванні навичок.

вторник, 14 февраля 2017 г.

Модуль 8.       Цей модуль допоміг мені обдумати, що означає «оцінювання, зосереджене на потребах учнів», а саме оцінювання, що будується навколо навчальних потреб учнів, і акцентує увагу як на змісті навчальної теми, так і на навичках 21 століття. 
    Створивши систему оцінювання, ми можемо покращити навчальний процес. А, залучивши учнів до процесу оцінювання, ми змінимо їх ставлення до навчання та допоможемо досягти поставлених навчальних цілей. Оцінювання має відбуватися постійно протягом проекту.


понедельник, 13 февраля 2017 г.

Модуль 7.

       Цей модуль допоміг мені зрозуміти, як я можу забезпечити досягнення учнями навчальних цілей при створенні ними комп’ютерних робіт до учнівського проекту. Створивши приклад учнівської роботи, у мене з’явилися нові ідеї щодо розвитку навичок учнів.
     Я продумала в плані Основні запитання, на які учні даватимуть відповіді , показуючи навички мислення 21 століття. Ці питання описують всі навчальні вправи та завдання, над якими учні працюватимуть при вивченні теми та створенні своїх проектів.

воскресенье, 12 февраля 2017 г.

Модуль 6.

         Спілкування та співпраця в Інтернеті - дуже цікава, а головне актуальна тема! На трейнінгу ми розглянули питання співпраці за допомогою мережі Веб. Це дуже швидко та зручно, можна отримати максимум інформації за мінімум часу. Однак перед нами виникає проблема достовірності такої інформації, захист її авторського права. Що стосується учнів, то в даному випадку мене особисто турбує безпеки роботи дітей в мережі Інтернет.

пятница, 10 февраля 2017 г.

Модуль 5.

        Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання Інтернет-ресурсів у процес навчання учнів, а саме: зацікавити їх до проведення дослідження та творчої діяльності; полегшити пошук інформації, урізноманітнити матеріал; можливість викоритання інтернет-ресурсів в процесі проектної та практичної діяльності.
В процесі роботи над модулем я:
  • розглянула і обговорила закони про авторське право та правила правомірного використання Інтернет-ресурсів;
  • створила списки використаних джерел;
  • створила форми оцінювання роботи учнів.